Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
214
g _ 40,000000 n
3t5ÖÖ (39343)^x30
(6),
waaruit gevonden wordt:
gr = 9,7 meter,
terv/ijl de werkelijke gemiddelde waarde van g, zooals zg
door proeven bepaald is, bedraagt:
9-= 9,8.
Dat ook de lichamen in de nabijheid der aardoppervlakte
elkander aantrekken, volgens de bovengenoemde wet, is
proefondervindelijk bewezen door middel van de torsie-balans.
(Zie hoofdstuk VI § 4.) Men bevond, dat zware lichamen
in de nabijheid van het uiteinde der staaf gebracht, haar
eene afwijking gaven. Met een enkel woord is in het aan-
gehaalde hoofdstuk gezegd, dat de grootte der kracht uit
de afwgking kan worden bepaald. Daar verder de massa's
der lichamen, die elkaar aantrekken bij deze proeven bekend
waren, kon men nagaan, of werkelijk de kracht evenredig met
het product dezer massa's en omgekeerd evenredig met de
tweede macht van den afstand was; en men verkreeg uit-
komsten die in overeenstemming waren met de wet der alge-
meene aantrekking.
§ 4. Indien de aarde een homogene bol ware of een
bol, die uit concentrische homogene lagen bestond, en
bovendien geene wentelende beweging om eene as had, zou
een lichaam op alle punten van het oppervlak der aarde
met dezelfde kracht worden aangetrokken. Het zwaartepunt
zou namenlijk overal op denzelfden afstand van het middel-
punt der aarde gelegen zijn, waarin men zich bij de aan-
trekking de geheele massa geconcentreerd kan denken. Overal
op de aarde zou een lichaam hetzelfde gewicht hebben, de
versnelling g der zwaartekracht zou overal even groot worden
bevonden. Geen van beide onderstellingen is echter waar:
de aarde is geen homogene bol en zij verkeert niet in
rust. Om beide redenen is de versnelling der zwaarte ver-