Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'209
weg J B doorloopen , als er geene kracht werkte. De kracht
echter, die volgens de onderstelling van A naar O gericht
is, zou in hetzelfde tijdsdeeltje het lichaam den weg AA'
doen beschrijven. Het lichaam moet dus door de twee bewe-
gingen gezamenlijk van A naar B' zijn gekomen, en als de
beschouwde tijd slechts klein genoeg is, kan men aannemen,
dat de rechte lijn AB' beschreven wordt. Wanneer nu de
kracht ophield te werken, zou na een tweede tijdsdeeltje,
dat even groot is als het eerste, het lichaam van B' naar
C verplaatst zijn , indien B'C— AB'. In het punt 7?' werkt
echter de kracht in de richting B'0; dientengevolge komt
het lichaam in plaats van in C in D. De driehoeken AB'(y
en O B'C zijn gelijk van inhoud, omdat hunne bases even
groot zijn, en zij denzelfden top O hebben. De driehoeken
O B'C en OB'D hebben ook denzelfden inhoud, omdat zij
dezelfde basis 0'B hebben, en hunne toppen C en J) in
eene lijn liggen, die evenwijdig met de basis is.
Fig. 2.
Men ziet, dat de driehoeken , welke gevormd worden door
de uiteinden der banen , die in zeer kleine geljjke tijden
beschreven worden, met het vaste punt te voreenigen,
denzelfden inhoud hebben. Indien de kromme lijn ABCD
(zie fig. 2) doorloopen wordt en de bogen AJt en BC in
gelijke tijden afgelegd word.en, zullen de sectoren ABO
U