Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'206
De aantrekking der aarde op eeuig licliaani, grypt bij
de onderstellingen, welke in hoofdstuk IX g 5 besproken
zgn, in het zwaartepunt aan; zij geeft daarom aan liet
lichaam eene verschuiving; als men waarneemt, dat een
voorwerp bij zijn val draaiende bewegingen verkrijgt, ge-
schiedt dit door andere oorzaken. Wanneer, om een voor-
beeld te nemen, een vast lichaam, waarvan de massa M
gegeven is, onderworpen wordt aan de werking eener stand-
vastige kracht K, wier richting door het zwaartepunt gaat,
wordt do versnelling, welke ontstaat, gevonden uit de formule:
P =
K
M'
Nu is echter:
Af G
M = —,
9
als G het gewicht is, zoodat men vindt:
_ K
■ (5).
§ 5. Als op een vast lichaam een koppel werkt, wordt
het zwaartepunt niet in beweging gebracht, want brengt
men de beide krachten van het koppel volgens het beginsel,
dat in § 2 uiteengezet is, naar het zwaartepunt over, dan
heffen zij elkaar op. Een koppel, of ook een aantal kop-
pels, geven dus aan een lichaam eene wenteling om het
zwaartepunt.
De as vau het koppel valt gewoonlgk niet samen met
de as, om welke de wenteling plaats heeft; slechts in zeer
bijzondere omstandigheden is dit het geval; laatstgenoemde
as verandert voortdurend van richting, zoodat de beweging,
die een vast lichaam door eeu koppel verkrijgt, zeer samen-
gesteld is , te samengesteld om hier verder te worden onder-
zocht.
Indien op een vast lichaam eene kracht werkt, die niet
door het zwaartepunt gaat, kan zij in evenwijdige rich-
ting naar dat punt overgebracht worden. Laatstgenoemde