Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'204
derlyke lichamen de verschillende punten door de inwendige
krachten zich teu opzichte van het zwaartepunt verplaatsen ^
maar de beweging van het zwaartepunt van een lichaam
wordt geheel door de uitwendige krachten bepaald.
Stellen wij ons de beweging van een kogel voor, die
onder een willekeurigen hoek met den horizon opgeschoten
is; het zwaartepunt zal eene kromme lijn doorloopen , welke,
indien de invloed van den weerstand der lucht buiten reke-
ning gelaten wordt, een parabool is. Denkt men zich in het
lichaam eene ontplofbare stof, waardoor de kogel uit elkaar
springt, als hy een gedeelte zijner baan beschreven heeft.
De stukken zullen zich naar alle richtingen verspreiden ;
maar het zwaartepunt blijft in de oorspronkelijke parabolische
baan voortgaan ; want de krachten, die het springen ver-
oorzaakten , Avaren inwendige, en konden dus geen invloed
hebben op de beweging van het zwaartepunt. Zoodra er
echter uitwendige krachten werken, b.v. wanneer een der
stukken op den grond gekomen is, zal de beweging van het
gemeenschappelijk zwaartepunt der stukken gewijzigd worden.
Denkt men zich een persoon, geheel aan den invloed van
allo uitwendige krachten onttrokken, dau zou zulk eeu per-
soon zich onmogelijk van de plaats, waar hij zich bevond,
kunnen verwijderen. Wel zou hij zijne armen en beenen
kunnen bewegen, hij zon de verschillende deelen zyns lichaams
ten opzichte van zijn zwaartepunt kunuen verplaatsen, maar
daar de krachten, door welke dit geschiedde, alleen inwen-
dige waren, zouden zij nooit zyn zwaartepunt in beweging
kunuen stellen.
§ 4. Indien inj, tn-.i enz., de verschillende massa-
punten van een vast lichaam voorstellen , kunnen de krachten
gezocht worden, welke op deze massa's moeten werken, om
aan het lichaam de eenvoudigste beweging, de verschuiving
te geven. Daarvoor moeten al die punten even groote ver-
snellingen p in evenwijdige richtingen verkrygen. Er moeten
dus op de punten evenwydige krachten werken, welke
bepaald worden door de uitdrukkingen = nii p; k2 = m^ p;
ki — m-ip enz.