Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
eji de gevonden waiu-de over te brengen in de veigelijking (4).
Dit geeft tot uitkomst:
i
■'< = 2 ...............^^^
Ook kan eene formule voor de baan berekend worden,
waarin de tijd niet voorkomt, als men t uit de vergelijking
(2) oplost en substitueert in de vergelijking (4), namelijk:
..............(O
2p
Tn al deze formules geldt het teeken voor de versnelde
bewegingen, en het — teeken voor de vertraagde.
§ 4. J)e vrye val geeft ons een voorbeeld van eene een-
]Darig veranderlijke beweging. Waarnemingen hebben geleerd ,
dat in het luchtledige alle lichamen even snel vallen. De
beweging is eenparig versneld, de versnelling is 9,8 meters
ongeveer; men stelt haar altijd door ff voor.
Als een lichaam verticaal omhoog wordt geworpen, is
de beweging éénparig vertraagd, en de versnelling is —p.
Zooals wij bij de leer der krachten nader zullen uitéén-
zetten, neemt men aan, dat onder de werking der aantrek-
kingskracht van de aarde, de lichamen eene eenparig
veranderlijke beweging in de richting naar het middelpunt
vei'krijgen. Er zijn echter een aantal andere oorzaken, die
haar invloed bij den vrijen val doen gelden: o. a. de weer-
standbiedende kracht der lucht. Dientengevolge nemen in
werkelijkheid niet alle lichamen dezelfde beweging aan : een
sneeuwvlokje valt op geheel andere wijze dan een steen. 15ij
de studie van den vrijen val, begint men, met alle oorzaken
behalve de aantrekkingskracht buiten rekening te laten , dus
de beweging te beschouwen als eene eenparig veranderlijke.
Indien men vervolgens de beweging nauwkeuriger onder-
zoeken wil, moet men nagaan , welke wijziging de weerstand
der lucht en andere oorzaken in de verkregen uitkomsten
brengen.
Dit is de algemeene methode in de Mechanica: door