Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
Men heeft:
'203
PW : PK = QS : QR
of PW : l'R m': (m + m')
m'
PW = PR.
Evenzoo PV = PQ-
m
m -f- ta'
Indien meu zich in het zwaartepunt evenals vroeger de
massa m + m' opgehoopt denkt, wordt de versnelling PW
veroorzaakt door de kraclit:
(m ■+■ m') PW r= m' x PR = k' i
de versnelling PV door de kracht: l......(2).
(;/i + m') PV = m X PQ = k. \
De beweging vau het zwaartepunt woi'dt dientengevolge
gevonden, wanneer raeu zich in dat puut de som der ge-
geven massa's ojigehoopt denkt, en de krachten in even-
wijdige richting naar dat zwaartepunt verplaatst.
Deze stelling kan gemakkelijk over een willekeurig stelsel
van punten uitgebreid worden.
Past men haar toe op eeu willekeurig lichaam, dau leert
zij, dat het zwaartepunt zich zoodanig beweegt, alsof alle
krachten die op het licliuam aangrijpen, iu evenwijdige rich-
tingen naar dat puut overgebracht waren, en de geheele
massa daar opgehoopt ware.
§ Iu het hoofdstuk over den arbeid is opgemerkt,
dat de krachten, welke op een lichaam werkeu, verdeeld kun-
nen worden in inwendige en uitwendige, Eerstgenoemden
oefenen de deeltjes van het lichaam op elkaar uit; volgens
het derde grondbeginsel vau de leer der krachten zijn zij
twee aan twee gelijk en tegengesteld; uitwendige krachten
worden door andere lichamen uitgeoefend.
Volgens de beschouwing der vorige § kunnen de inwendige
krachten geen invloed hebben op de beweging van het zwaar-
tepunt eens lichaams ; want brengt men ze allen naar het
zwaarte{)unt over, dan heffen zij elkaar twee aan
twee op, en maken eveuwicht. Wel kunnen bij de verau-