Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'202
Ifiuy Vau gegeven krachfceu zich bewegeu zal, de bewegiug
na te gaan van twee geheel vrije .stoffelijke punten , op welke
willekeurige krachten A en werken.
Wanneer het puut A niet de massa m de verplaatsing
AA' ouilergaat, en B met cle ma.ssa m' in denzelfden tijd
(Ie verplaatsing jB7J', zal het zwaartepunt zich van naar
bewegeu. Op dezelfde wgze als iu hoofdstuk XI § 6,
kan bewezen worden, dat iudieu AC gelijk eu evenwijdig
is met BB', eu het punt D zoodauig gekozen i.s, dat:
de Iiju AD gelijk eu evenwijdig met ZZ' is. Iudieu AA'
eu BB' in L«^üelf'de tijdsdeeltje be.schreveu worden door de
werking vau de krachten k en k', zullen de versnellingen
vau de puuteu eu B evenredig wezen met deze lijnen.
Als PQ eu FR, (zie fig. 2) eveuwydig
met AA' eu AC zoodanig getrokkeu
worden, dat 7'Q : FR = AA' : AC,
kuüueu zij de genoemde versuellingeu
voorstelleu. PS, die evenwijdig met AD
is, stelt de versnelling van liet zwaarte-
punt voor; dus is QS : RS — m': m. Als
FS evenwijdig met FF eu SW^ eveu-
wydig met FQ getrokkeu wordt, kau
men FS als de resultante beschouwen vau de versnellingen
F V en F M: