Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK XIH.
ALGÜMKENE BKSCHOCWING Uiai liEWIiGING VAN LICHAMEN
ONDEll UE WEKKINCi VAN GEGEVEN KRACHTEN.
§ 1. Deiikeu wij ons eeu stotfelijk jmut met cle massa
m in rust; zoo er op dit punt eeue kraclit k aangrijpt, zal
de versnelling, die liet punt daardoor verkrijgt, bedragen:
m

Indien de kracht eene staiulvastige grootte en richtitig
heeft, zal volgens de formule, de versnelling ook stand-
va.stig wezen. De beweging van het punt is dan rechtlijnig
en eenparig veranderlijk; zij is geheel bepaald, als de massa
bekend eu de kracht naar grootte eu richting gegeven is.
Als op een punt, dat in rust is, een aantal krachten
tegelgkei-tijd werken, kan men deze, volgens het vroeger
gevondene, samenstellen; de resultante bepaalt dan de be-
weging. Wanneer het puut oorspronkelijk eene snelheid heeft,
die niet met de richting der kracht samenvalt, is de bewe-
ging de samenstelling van eene eenparige eu van eene een-
parig veranderlgke beweging; de baan zal dau , volgens
hoofdstuk II § 8, een parabool wezen.
§ '2. Een lichaam bestaat uit een samenstel van stoffe-
lijke punten, tusschen welke krachten werken. Beginnen
wij, om te onderzoeken, hoe eeu lichaam, onder de wer-