Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
king, die er tiissclieu de macht en den kist bestaat, zullen
wij aannemen, dat de touwen evenwijdig loopen. Overeen-
komstig het gezegde bi] het windas, zullen de dikte en de stram-
heid van het touw hier buiten beschouwing gelaten worden.
Fig. 14 stelt de doorsnede voor van eeii vaste katrol
met oen vlak , dat loodrecht staat op de as van wenteling.
Dun straal AO van de scliiji' noemen wij A', den straal OB
van de spil, die in den beugel draiiit j", den wrijvingshoek
fi. Het gewicht van de schijf laten wij buiten rekening.
Wij kunnen nu gemakkelijk eene vergelijking vinden, die
de verliouding tusschen de macht en den last in de beide
grensgevallen voor het evenwicht leert kennen. Door toe-
passing der stelling van de momenten vindt men :
L (R ± r sin n) = K (R + r sin ji)
of K=:L . . . (11).
R + r sin |u
Fig. 15 stelt de doorsnede voor van eene losse katiol
met een vlak, dat rechthoekig op de omwentelingsas is
aangebracht.
Fig. 15.
Men ziet uit de figuur, dat er evenwicht is, als de last
gelijk en tegengesteld is met de resultante van de macht
en der spanning van het touw in A.
13