Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'191
laatste bedragen volgens formule 4, hoofdstuk IV; lux —,
en als de lengte der krukstang l is, heeft het aangrijpings-
T
punt van de kracht de snelheid w x — X i. Daar nu de ver-
plaatsingen der aangrijpingspunten van de kracht en van den
last zich verhouden als de snelheden, vindt men uit de voor-
waarde, dat bij het evenwicht de arbeid nul moet wezen,
de vergelgking:
K X w X y X i = L X wr
of: K = Lxy X ... (10).
Men kan dus bij dit samengestelde windas door eene kleinere
kracht evenwicht maken met denzelfden last als bij het een-
voudige windas, dat straks beschreven is.
Een kaapstander bestaat uit een cilinder, die vertic.ial
gesteld is, en om eene spil, welke stevig in den grond be-
vestigd is, door middel van hefboomen kan rondgedraaid
worden. Op den omtrek van den cilinder is weder een touw
vastgemaakt, dat bij het wentelen op de oppervlakte van
den cilinder kan gewonden worden. Een last, welke met
het andere einde van het touw verbonden is, wordt op die
wgze voortbewogen, Evenals het windas dient tot het op-
hijschen van zware voorwerpen, wordt de kaapstander ge-
bruikt om lichamen in horizontale richting te verplaatsen.
De betrekking, die tusschen de macht en den last bij het
evenwicht moet bestaan, wordt op dezelfde wijze gevonden
als bij het windas.
Voor het ophyschen van lasten maakt men zeer dikwijls
gebruik van katrollen en van werktuigen, die uit katrollen
samengesteld zijn: takels. Men onderscheidt twee soorten van
katrollen: vaste en losse katrollen. De vaste katrol, die in
fig. 13 afgebeeld is, bestaat uit eene schgf, die in een
beugel, welke door middel van een haak aan een vast voor-
werp opgehangen is, draaien kan. In den omtrek der schgf