Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
aaa het oppervlak van den cilinder gericht zjin. Daarom is het
aangrijpingspunt van den last een weinig verder dan de halve
dikte van het touw van het oppervlak verwgderd. De grootte
van dit bedrag hangt van den aard van het touw af en
moet door proefneming gevonden worden; men neemt aan
dat het evenredig is met de tweede macht der dikte van
het touw. De invloed der dikte en der stramheid van tou-
wen is bi) al de werktuigen, die wij verder behandelen
zullen, dezelfde; wij zullen dien invloed verder buiten be-
schouwing laten.
Wanneer de kracht niet evenwijdig is met den last, ver-
andert de evenwichtsvoorwaarde, daar dan ook de richting
van de resultante gewijzigd wordt. Altijd moet de resultante
op een afstand r sin van de as verwyderd zijn, en uit
die voorwaarde kan altijd het evenwicht bepaald worden.
Indien de wrijving buiten rekening wordt gelaten, wordt
in formule (8) sin — o en verandert in:

(9).
In dat geval heeft, zooals men ziet, het gewicht van
het werktuig geen invloed. Men kan de beide formulen,
die medegedeeld zijn, voor het evenwicht bij een windas,
ook vinden uit de voorwaarde, dat de arbeid, die by eene
zeer geringe verplaatsing van het werktuig verricht wordt
door de verschillende krachten gezamenlijk, nul moet zijn.
Indien b.v. de wrijving buiten rekening gelaten wordt, kan
men het aangrijpingspunt der kracht K een boogje a laten
doorloopen, zoo klein, dat men het mag beschouwen als
met de raaklijn, dus met de richting der kracht samen te
vallen. Dan is de arbeid door K verricht: axK', het
aangrijpingspunt van den last doorloopt den weg a x ~ ; de
last verricht den negatieven arbeid : — Lxax ^ ■
Uit de voorwaarde, dat de geheele arbeid verdwijnt,
vindt men: