Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
wordt, om lasten te verplaatsen, zgn o. a. het -windas en
de kaapstander.
Het loindas bestaat uit een horizontalen cilinder, die om
eene spil in tappen draaibaar is, door eeue kruk bewogen
wordt, en op welks omtrek een touw bevestigd is. Het touw
kan op den cilinder gewonden worden en op die wijze een
last, die met het touw verbonden is, worden opgeheschen.
Onderzoeken wg welke kracht in h (zie fig. 10) moet aan-
grgpeu, om evenwicht te maken met den last, die in f aan
het touw werkt.
Wij nemen aan, dat de kracht K in het punt h iu ver-
ticale richting, dus evenwgdig met den last L werkt. Wij
kunnen ons de kracht K in evenwijdige richting ver-
plaatst denkeu, zoodat zg met den last in hetzelfde vlak,
loodrecht op de as van den cilinder, valt. Bij die verplaat-
sing ontstaat een koppel, dat de as van den cilinder tracht
te doen kantelen. Daar die beweging echter door de inrich-
ting vau het werktuig wordt tegengehouden, kunnen we
dit koppel buiten beschouwing laten.
Fig. 11.
' -D \ i D
^ / 1
''öi /
i
K
De figuur 11 stelt de doorsnede voof vau het werktuig
met het geuoemde vlak, waariu men nu kan aannemen dat
zoowel de kracht als de last werken. De last L werkt aan
den omtrek van den cilinder, die een straaU.0 = heeft;
ii