Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'186
is het ouderscheid in richting van de spanningen iS eu »Si;
de vergelijking:
S, = S±fD.
geldt des te nauwkeuriger, hoe kleiner dit boogje is.
Om uit deze vergelgking , die de betrekkiug aangeeft tus-
schen de spanningen in twee opeenvolgende punten van
het touw, de verhouding tusschen de krachten K en K' af
Ie leiden, heeft men een vrg samengestelde berekening te
doen. Wij deelen alleen de uitkomst mede; als K' op het
punt is om het touw in beweging te stellen heeft men:
log(g)= faxOA'ói^.
waarin « de lengte van den boog AB in, uitgedrukt in den
straal als eenheid.
Als bv. de wrijvingscoëfficient 0,5 is, en het touw driemaal
om den cilinder geslagen wordt, heeft men ongeveer:
K'= 12390 K.
Men ziet hieruit, dat een man gemakkelijk de beweging
van een vaartuig kan tegenhouden door middel van een
touw, dat eenige malen om een paal is geslagen.
Fig. 10.
§ 5. Eenvoudige werktuigen, waarbij het touw gebruikt