Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm^^mrn
185
wicht met elkuiir msiken, als zij gelijk zijn , zoo er geene
wrijving in rekening wordt gebracht.
Men kan namenlijk een zeer klein gedeelte CD van het
touw als geheel vrij beschouwen , wanneer men de drukking
van den cilinder in rekening brengt, wier richting het
boogje CD loodrecht middendoor deelt. Volgens boven-
staande redeneering is de spanning <S' in het punt D gelijk
en tegengesteld gericht met de resultante van die loodrechte
drukking en van de spanning S. Omdat de richting der
drukking den boog CD en dus ook den hoek, dien de
raaklijnen in C en D vormen, middendoor deelt, is het
parallelogram van krachten hier een ruit en moet daarom S'
gelijk aan S zgn. Omgekeerd is de drukking van het touw
op den cilinder in CD gelijk aan de resultante van de
beide even groote krachten S en S'. Wij kunnen op deze
wijze aantoonen, dat de spanningen van het touw in de aan-
grenzende punten even groot zijn; daarom moet K' = iv zijn.
Wordt ook de wrgving in rekening gebracht, dan be-
hoeven de krachten K en K' in den evenwichtstoestand niet
meer aan elkaar gelijk te zgn. Noemen wg de loodrechte
drukking van het deeltje CD van het touw op den cilinder
D eu den wrgvingscoëfficient /', dan is de wrijvingskracht
fD. Hoe kleiner het beschouwde boogje is, des te geringer