Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'182
K.1
die bestaat tusschen de horizontale kracht — en de verticale
r
drukking D in het punt a, is dus dezelfde als bij een hellend
vlak. Uit de formulen 11 en 12 van hoofdstuk X, vinden vt^ij
onmiddellgk:
— ^ = D tang (« ± u)
r
of K = ^^ tang {a±ti) ......(G).
Zooals uit het gezegde bij het hellend vlak volgt, geeft
het bovenste teeken de waarde der kracht K aan, die op
het punt is om de schroef omhoog te bewegen, en het
teeken — de kracht, welke nog juist in staat is om te
beletten, dat de schroef zich naar beneden beweegt. Wan-
neer de wrijvingshoek grooter is dan de hellingshoek, zoo-
als meestal het geval is, wordt de laatstgenoemde waarde
der kracht K negatief; dan kan de schroef zich onder de
werking van haar gewicht niet bewegen, maar is daarvoor
eene kracht noodig, wier richting tegengesteld is met die,
welke de schroef omhoog voert.
Indien er geene wrijving ware, zou men de betrekking
vinden:
^ Dr, DA
K=--tanga = -- .......(7).
§ 4. Bij de volgende werktuigen, die besproken zullen
worden, komen als samenstellende deelen, behalve vaste
lichamen, touwen voor. Voordat wij daarom overgaan tot
de beschouwing dier werktuigen, moeten wg eerst het een
en ander meedeelen over het evenwicht der krachten, die
op de verschillende punten van een touw werken. Daarbij
wordt aangenomen, dat een touw volkomen buigzaam en
volkomen onrekbaar is. Als op de uiteinden van een touw
twee krachten volgens dezelfde rechte lijn aangrgpen, die
gelgk, maar tegengesteld gericht zijn, neemt het touw
wegens zgne buigzaamheid de richting der krachten aan.