Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
■^SB
180
nenten D en 7?', wier richtingen met de loodlijnen, welke
in de punten a en 6 op de zijkanten van de wig opgericht
worden, willekeurige hoeken kunnen vormen.
Onderstellen wij, dat in de punten a en de wig in
aanraking is met een lichaam; er zal evenwicht zijn als de
krachten D en D' met de loodlgnen in a en i den wrij-
vingshoek maken, en gelyk zijn aan den weerstand, dien
het lichaam op de zijvlakken AB en AC uitoefent. Nemen
wij aan, dat de wrijving.shoek in beide punten dezelfde is;
noemen wij den hoek BA C: a.
De componenten I) en D' zijn dan aan elkander gelijk.
Men vindt gemakkelijk
K = '2 D sin (i a ± .....(4).
Wanneer de wrgving zoo klein is, dat zij zonder groote
onnauwkeurigheid buiten rekening kan gelaten worden, gaat
de gevonden formule over in:
K = 2 D sin i «........(5).
Van de schroef hebben wij reeds in hoofdstuk V eene
beschrijving gegeven; wij hebben haar leeren kennen als
een werktuig, waarmede eene wentelende beweging in eene
rechtlynige, volgens de as der schroef, kan veranderd
worden.
De schroef wordt gebruikt, om zware lasten op te heffen,
en om groote drukkingen uit te oefenen; het laatste b.v. in
verschillende soorten van persen; zij wordt tot dit doel met
een hefboom rondgedraaid, zooals in onder.staande figuur
te zien is.
Noemen wij de lengte van den hefboomsarm, gemeten
tot de as van de schroef l, en den straal van den cilinder r.
Eene kracht K, die in het uiteinde van den hefboom,
in loodrechte richting op dezen werkt, kan vervangen wor-
den door de kracht K x — , die omtrek van den
r