Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
177
punt zoo nabij het steunpunt te brengen. Aan de balans
is verder een lange wgzer Q bevestigd, waarvan het uit-
einde by de geringste afwijking uit den evenwichtstand
een duidelijk waarneembaren boog doorloopt. In het punt
G is eene verdeelde schaal aangebracht, waai-op men de
afwijking van den wijzer kan aflezen. Eindelijk is er nog
een samenstel van stangen HIJ, dat door middel van de
schroef O naar boven en naar beneden kan bewogen
worden; indien deze toestel opgeschroefd wordt, draagt hij
den hefboom, zoodat het mes in F niet meer op de plaat
steunt. Deze inrichting dient, om als er niet gewogen wordt,
de balaiis voor noodeloos afslijten te behoeden. Het werk-
tuig wordt in een glazen kast geplaatst, omdat anders lucht-
stroomingen invloed op de schommelingen vau den hefboom
hebben.
l)ij het wegen maakt men zich zooveel mogelijk onafhan-
kelijk van de meerdere of mindere nauwkeurigheid, waar-
mede de balaus afgewerkt is; als namenlijk de beide armen
niet volkomen eveu lang eu niet volkomen symmetrisch zijn,
kunnen de gewichten in de beide schalen, welke evenwicht
met elkaar maken, niet gelijk zijn.
Men plaatst het voorwerp, dat gewogen moet worden, in
de eene schaal, en legt in de andere zooveel hagelkorrels
of andere kleine voorwerpen, dat er evenwicht is. Daarna
wordt het voorwerp, dat men wegen wil, weggenomen en
in zijne plaats zooveel gewichten gezet, tot er weer even-
wicht is. Deze gewichten bepalen dan de zwaarte van het
onderzochte lichaam, en daar beide aan denzelfden hefbooms-
arm gewerkt hebben, is dit het geval, al zijn de beide
armen niet volkomen aan elkander gelijk.
Behalve de gewone balans zijn er vele andere soorten in
gebruik; onder deze bekleedt de hrughalans of bascule eene
voorname plaats. Zij bestaat uit een samenstel van hef-
boomen; het werktuig is in fig. 4 afgebeeld.
Een hefboom AC is om het punt O draaibaar; iu de
punten i? en C is deze hefboom op beweeglijke wijze ver-
bonden met de stangen BD eu CF en deze weder met de
12