Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
ïirbeidsvenuogeu van plaats G{h - x) gevonden zijn ; het heeft
echter de snelheid v = V2gx gekregen; dus is het arbeids-
vermogen van beweging:
— m v^ = q m x — x.
2
Dit bij het arbeidsvermogen van plaats gevoegd, dat het
lichaam op het beschouwde oogenblik heeft, is dan het ge-
heele arbeidsvermogen:
G (A — ,e) + G = G /«.
Hieruit volgt, dat gedurende den val het arbeidsvermogen
standvastig blgft.
Wanneer echter het lichaam neergevallen is op een niet
veerkrachtigen bodem (zie hoofdstuk XVII), schijnt het
arbeidsvermogen verdwenen te zijn. Dit zelfde schijnt het
geval te zijn by wrijving; het arbeidsvermogen van bewe-
ging eens lichaams, dat zich langs een vlak vei-plaatst,
wordt schijnbaar door de wryving vernietigd.
Volgens de natuurkundige onderzoekingen echter, ver-
dwijnt arbeidsvermogen, dat eenmaal bestaat, nimmer; het
kan alleen in een anderen vorm overgaan; de wet van het
behoud van arbeidsvermogen is bij alle natuurverschijnselen,
die men onderzocht heeft, juist bevonden.
Het is slechts schijnbaar, dat het arbeidsvermogen van
een lichaam, bij het neerkomen op een onveerkrachtigen
bodem, of by het overwinnen van de wrijving, vei'dwijnen
zou. In beide gevallen vermeerdert de beweging der mole-
culen des lichaams, en gaat dus het arbeidsvermogen op
deze over. De beschouwing dezer belangrijke wet, die voor-
namelijk door proefondervindelyk onderzoek bevestigd wordt,
behoort meer tot het gebied der Natuurkunde dan tot dat
der Mechanica.