Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
vermogen; als de wrgving verwaarloosd kan worden, zal G,
eenmaal in beweging gebracht, met standvastige snelheid
dalen en G' optrekken. Indien de doorloopen af-
Fig. 10. stand h is, bedraagt de vei'richte weerstandsarbeid
Gh, zoodra G zijn arbeidsvermogen van plaats
^ verloren heeft, dat nu overgegaan is op het ge-
wicht G'.
Het gewicht van een uurwerk houdt, terwyl
het daalt, het raderwerk in beweging; het arbeids-
vermogen dat het gewicht verliest, is een maat
voor den arbeid, dien het verricht.
Als men een horlogeveer opwindt, brengt men
de deeltjes ten opzichte van elkaar in een nieuwen
stand, waardoor de veer arbeidsvermogen ver-
krijgt. Bij den terugkeer der deeltjes in den
oorspronkelijken stand , verliest de veer dit arbeids-
ö' vermogen en verricht arbeid.
Twee lichamen, die elkaar aantrekken, een
magneet en een stuk yzer b.v., hebben, als zij op
een afstand van elkaar geplaatst zijn, arbeidsvermogen van
plaats ten opzichte van elkander.
In het algemeen wordt het arbeidsvermogen van plaats
van eenig lichaam bepaald door de ligging, die zyne stoffe-
lijke punten ten opzichte van andere lichamen en ten op-
zichte van elkaar hebben, eu van de krachten, die tusschen
deze punten en lichamen werken.
Élk lichaam, dat zich beweegt, kan arbeid verrichten;
indien het bv. tegen een ander voorwerp aanbotst, kan het
dit verplaatsen. Uit formule 5 volgt, dat de verrichte weer-
standsarbeid gemeten wordt door de vermindering in levende
kracht, die het lichaam ondergaat. Het geheele arbeidsver-
mogen van beweging is dus gelijk aan de levende kracht.
Beide vormen van arbeidsvermogen gaan dikwyls in elkaar
over. Gesteld, dat een gewicht G zich op een hoogte h
boven een horizontaal vlak bevindt; het heeft dan ten op-
zichte van dat vlak het arbeidsvermogen van plaats : Gh.
Indien het lichaam van de hoogte gevallen is, zal het