Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
als men bij de gevonden vergelijking de levende kracht van
een derde pnnt optelt, de uitdrakking op dezelfde wijze
herleidt, en zoo voortgaat, vindt men de belangrijke eigen-
schap : de levende kracht van het lichaam is gelijk aan de
levende kracht der geheele massa, als men deze in het
zwaartepunt opgehoopt denkt, vermeerderd met de levende
kracht der betrekkelijke beweging van de punten des
lichaams, ten opzichte van het zwaartepunt.
Indien bv. een vast lichaam eene voortgaande beweging
en tegelijkertijd eene wenteling heeft om eene as, die door
het zwaartepunt gaat, zooals onze aarde bij hare beweging
om de zon, is de geheele leyende kracht:
2 2
waarin V de snelheid van het zwaartepunt is en de hoek-
s nelheid.
§ 7. De betrekking tusschen den arbeid en de levende
kracht is vooral belangrijk, als zij wordt toegepast op
lichamen, zooals zij volgens de natuurkundige beschouwingen
samengesteld zijn. Wij merkten reeds op, dat elk lichaam
uit kleine deeltjes bestaat, welke gewoonlijk moleculen ge-
noemd worden, die op zekere afstanden van elkaar liggen,
en waartusschen krachten werken, welke bg elk paar deeltjes
gelijk en tegengesteld gericht zijn.

Stellen bv. A en B twee moleculen voor, dan wordt, vol-
gens de derde grondstelling van de theorie der krachten,
door A op B eene kracht uitgeoefend , die gelijk en tegenge-
steld is met de kracht K, die door Z? op ^ uitgeoefend wordt.
Bij de vaste lichamen neemt men aan, dat de moleculaire