Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
aantal tijds-eenlieden. De richting der beweging wordt ook
de ricliting der snelheid genoemd. Men kan de snelheid van
een punt meetkundig voorstellen door eeue lijn van bepaalde
lengte en richting.
Fig. 1.
^ ^-----------------„.^
n ^-----—---• c
Stellen wjj bv. de snelheid van een punt, dat in de
seconde een weg van 1 meter doorloopt, voor door het
lijntje a; nu zal de lijn AB uit een willekeurig punt A
getrokken, naar grootte en richting de snelheid voorstellen
van een punt, dat zich evenwijdig met AB in den zin van
A naar B verplaatst, zooals door het pijltje wordt aangewezen.
Oe lijn CD stelt eene even groote snelheid in tegenge-
stelde richting met AB voor.
§ 2. Wanneer eene rechte lijn door een punt met een ver-
anderlijke beweging beschreven wordt, zegt men, dat de snelheid
eene standvastige richting maar eene veranderlijke grootte heeft.
Door de gemiddelde snelheid gedurende een zeker tijds-
verloop , verstaat men de verhouding tusschen den afgelegden
weg en dien tijd.
Stelt men zich twee punten voor, die in denzelfden tijd
gelijke en evenwgdige lijnen beschrijven, het eerste met
eene eenparige, het tweede met eeue veranderlijke beweging,
dan is de snelheid van het eerste punt gelijk aan de ge-
middelde snelheid van het tweede. Terwijl nu echter de
beweging van het eerste punt volledig bekend is, zoodat
berekend kan worden waar het zich op een bepaald oogen-
blik in zijne baan bevindt, is dit met het tweede punt
geenszins het geval. Het punt kan bv. eerst zeer langzaam
vooruit zijn gegaan, en later het andere ingehaald hebben,
ot' omgekeerd, men weet niets van de verandering der be-
weging , als alleen de gemiddelde snelheid in het beschouwde
tijdsverloop gegeven is.
r--
)