Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
15^
wij weder met een eenvoudig geval. Stellen wij in de eer.ste
plaatfs, dat een .stoffelijk punt met de massa m in beweging
gebracht is door do standvastige kracht K, en dat de ver-
plaatsing in een tijd van t seconden s zij. Was de snelheid
bij het begin van dat tijdsverloop v„ en is zij bij het einde
V geworden, dfin weten wij, dat:
K —
m (v — v„)
of Ki — m (v — v„).
Omdat de beweging eenparig veranderlijk is, moet de door-
loopen weg gelgk zijn aan de gemiddelde snelheid, vermenig-
vuldigd met den tijd, zoodat volgens formule 5, hoofdstuk I:
Uit deze vergelijking en de vorige t geëlimineerd zijnde,
vindt men:
1
Ks-~ m (v^- -
(2).
De uitdrukking ~ mv^ noemt men de levende kracht van
2
het punt, dat de massa m en de snelheid v heeft, üe
gevonden eigenschap kan nu aldus worden uitgesproken:
indien eene standvastige kra.cht een stoffelgk punt volgens
hare richting verplaatst, is de arbeid gelijk aan het verschil
in levende kracht bij het begin en het einde van de ver-
plaatsing.
Stellen wij in de tweede plaats, dat de richting der kracht
standvastig blgft, maar dat hare grootte met den tijd ver-
anderlijk is. Wij kunnen den tijd gedurende welken de wer-
king der kracht beschouwd wordt, in n gelijke deelen
verdeeld denken. Volgens hetgeen in hoofdstuk I § 6 ge-
zegd is, mag in een zeer klein tijdsdeeltje elke beweging
bij benadering als eenparig veranderlijk, en dus de kracht.