Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
men den bol ook op het vlak verplaatse, het evenwicht blijft
in eiken stand bestaan. Hetzelfde heeft plaats met een cilin-
der of een kegel, die volgens eene beschrgvende lijn op een
horizontaal vlak rusten.
Als een lichaam uit zijn stand van evenwicht gebracht
is, en door de krachten, die op het lichaam werken,
in dien stand teruggevoerd wordt, zegt men, dat het in
stabiel evenwicht verkeert. Wanneer bv. een lichaam zich
om eene vaste horizontale as kan bewegen onder de werking
van zijn gewicht, is het in evenwicht als het zwaartepunt
in de verticaal ligt, die de as snijdt. Ligt het zwaartepunt
lager dan de as, dan is het evenwicht stabiel, want door de
zwaartekracht wordt het lichaam in den stand van evenwicht
teruggebracht, als men het uit dien stand verwyderd heeft.
Fig. 10.
Evenzoo is een lichaam ABCD onder den invloed van
zyn gewicht G in stabiel evenwicht ; want als men het bv.
om eene lijn, die in D loodrecht op het zijvlak ABCD
staat, laat hellen, herstelt de kracht G het evenwicht,
zoodra het lichaam weer alleen aan de we)-king van deze
kracht overgelaten wordt. Laat men echter het voorwerp
zoover hellen, dat het zwaartepunt een hoek doorloopt, die
grooter is dan ZDC, dan kantelt het, d. w. z., het
komt in een nieuwen evenwichtstoestand. In § 7 vonden
wij, dat het lichaam kantelt onder de werking eener hori-
zontale kracht TT, die in het zwaartepunt aangrypt, zoodra