Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
figuur, R juist door liet puut C gaat, zou by de luiuste
verdere afwijking dezer kracht van de verticale richting,
het evenwicht verbroken worden. Om de grenswaarde der
kracht K te vinden, waarbij het evenwicht nog mogelijk is ,
kan van de stelling der momenten gebruik gemaakt wor-
den. Worden de momenten ten opzichte van het punt C
genomen, dan moet:
G X AC = K X DC.
Maar omdat AC, vergeleken met den straal des cilinders,
altijd eene zeer geringe waarde heeft, kan voor DC zonder
groote onnauwkeurigheid de straal r in de plaats gesteld
worden, zoodat:
G X AC = K X r
ofK = Gx— .......(14).
r
De lijn AC wordt de coëficient der rollende wrijving ge-
noemd. Uit proeven is gebleken, dat deze coëfficiënt alleen
afhankelijk is van den aard der oppervlakken, die elkaar
aanraken. De horizontale kracht, welke op het punt is, om
den cilinder te doen voortrollen, is evenredig met het ge-
wicht, en omgekeerd evenredig met den straal des cilinders.
Bij verschillende waai'deu van K kan de cilinder rollen
over het vlak, d. w. z. verschillende beschrijvende lijnen
komen achtereenvolgens met het vlak in aanraking; als het
punt B van den omtrek in het vlak is gekomen, is dan de
boog AB gelijk aan de lijn AB; of de cilinder glijdt langs
het vlak, waarbij de aanraking voortdurend volgens dezelfde
lijn plaats heeft; of beide bewegingen kunnen tegelijkertgd
plaats hebben, en dan is de boog AB verschillend van de lijn ^i).
§ 13. Men onderscheidt onderscheidene soorten van even-
wicht. Als een lichaam bij verschillende verplaatsingen, die
men het kan geven, onder de werking van een stelsel van
krachten iu evenwicht blyft, noemt men het evenwicht indif-
ferent. Dit is b.v. het geval met een bolvormig lichaam
onder de werking der zwaarte op een horizontaal vlak; hoe