Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
443
den bak zij in de richting EK een koord bevestigd, dat
om eene schijf geslagen is en een schaal draagt. Door ge-
wichten in de schaal kan de kracht K gemeten worden ,
die beweging veroorzaakt. De zwaarte van den bak, vermeer-
derd raet de gewichten, welke in dien bak geplaatst zijn,
leert de drukking loodrecht op het raakvlak kennen.
Langs dezen weg, is door proeven gevonden, dat de
kracht, die de wrijving overwint, onder overigens gelijke
omstandigheden, evenredig is met de loodrechte drukking;
dat zij verder afhangt van den aard der oppervlakken die
met elkaar in aanraking zijn ; daarentegen is lij onafhan-
kelijk van de grootte van het steunvlak; of de bak, die in
figuur 13 in doorsnede is voorgesteld, op het zijvlak y\J>
of op het zijvlak AB geplaatst worde, heeft op de grootte
der kracht K, die beweging doet ontstaan, geen invloed.
Zij dus G de loodrechte drukking van het lichaam op
het vlak, waarvan men E als het aangrijpingspunt kan
beschouwen, dan is K — f G, waarin f een getal is, dat
alleen van den aard der oppervlakken, die elkaar aanraken,
afhankelijk is; dit getal heet de wrijvingscoëjficienf. Deze
coëfficiënt is voor een groot aantal stoffen ten opzichte
van elkaar bepaald.
Men heeft o. a. gevonden:
voor ijzer op ijzer......./rzO.lG
» » » eikenhout ....ƒ= 0.62
» touw » » . ... f= 0.80
» staal »ijs......../■= 0.014.
De juiste waarde van deze getallen hangt van allerlei
bijzondere omstandigheden af; er is b.v. verschil in dit
opzicht tusschen gesmeed en gegoten yzer, tusschen hout,
waarvan de vezels, die met elkaar in aanraking zijn, even-
wijdig of gekruist zijn, enz.
Wanneer gevraagd wordt, bij welke horizontale kracht
een lichaam op een horizontaal vlak in evenwicht zal wezen,
is op die vraag geen bepaald antwoord te geven. Do hori-
zontale kracht kan tot eene zekere grenswaarde toenemen
in eene willekeurige richting, zonder dat er beweging ont-