Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
De richting der kracht R is loodrecht op dit raakvlak, en
brengt, volgens de beschouwingen der vorige paragrafen,
evenwicht teweeg. Bij verschillende werktuigen komen cilin-
dervormige assen voor, die op de wijze, zooals in figuur 12
Fig. 12.
is voorgesteld, in tappen kunnen wentelen. Voor het even-
wicht geldt de redeneering, die omtrent figuur 11 is mee-
gedeeld.
§ 10. Tot nu toe zijn de drukkingen in de richtingen der
gemeenschappelijke raakvlakken van twee lichamen, de
wrijvingskrachten , buiten rekening gelaten. Wg zullen thans
het evenwicht behandelen met inachtneming van de wrijving.
Er is reeds opgemerkt, dat eene kracht A', op een lichaam
ABC]), dat zich op een horizontaal vlak bevindt, werkende,
eerst beweging doet ontstaan, als zij eene bepaalde grootte
heeft. Dan wordt de horizontale drukking, de wrijving,
overwonnen.
Fig. 13.
B______Gr
Neemt men bv. aan, dat het lichaam ABCD een bak
voorstelt, waarin gewichten geplaatst kunnen worden; aan