Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
tewengbreiigeu, diiar het eeu uegatief moriieut zou hebben;
de wenteling vau het lichaam werd dan door het horizon-
tale vlak verhinderd. Wanneer de resultante door het punt
D gaat, bestaat de betrekking :
KxZB=:GxBD
(4).
§ 8. in figuur 9 is de doorsnede voorgesteld van een
lichaam op een vlak, dat een hoek « met den horizon maakt.
G is het gewicht van het lichaam.
Fig. 9.

Deze kracht kan ontbonden worden iu eene richting lood-
recht op liet vlak eu in eene richting evenwijdig met AB.
Eerstgenoemde compoueut is G' ~ G cos «, de andere is
G" = G sin De kracht G' doet, als hare richting het
steunvlak snijdt, geene beweging ontstaan, maar wordt op-
geheven door de drukking, welke het hellend vlak op het
lichaam uitoefent. Als de wrijving weder verwaarloosd wurdt,
zal de component G" het lichaam langs het vlak doeu glijden.
Indien er geene wrijving bestond zou dus een lichaam, waarop
geeue andere kracht werkt dan de zwaarte, op eeu helleud
vlak niet iu evenwicht kunnen zgn. Bij de minste helling,
die men aan het oppervlak eener tafel gaf, zou alles er af-
glijden. Als het lichaam verhinderd werd, om langs liet
hellende vlak te glijden, maaralleen kou kantelen, zou het
voor het evenwicht, overeenkomstig de beschouwing van
§ 7, voldoende ziju, dat de richting der kracht tr het steun-
vlak sneed.