Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
noodig, dat de resultante der krachten op het beweeglijke
lichaam werkende, ontbonden kan worden volgens de lood-
lijnen iu de steunpunten op de raakvlakken, zoodat deze
drie componenten drukkingen doen ontstaan.
§ 7. Als op eeu lichaam geene andere kracbt aangrijpt
dan het gewicht, is zulk een lichaam op een horizontaal
vlak iu evenwicht, indien het zwaartepunt verticaal boven
het stenuvlak ligt, hetgeen op dezelfde wijze aangetoond wordt,
als het geval, dat in de vorige paragraaf behandeld werd.
Fig. 8.
B
c
K

E
a n

Zij ABCD de doorsnede van een lichaam op een horizon-
taal vlak. Indien er geene wrijving is, brengt de kracht K
beweging voort. Onderstellen wij echter, dat het lichaam
zich niet verschuiven kan, maar alleen om de lijn, die in
D loodrecht op het vlak ABCD is, kan wentelen.
De kracht K kan met het gewicht G samengesteld worden.
Als de resultante, zooals in figuur 8 , juist door het puut
D gaat, en zij dus de as vau wenteling snijdt, is, volgens
§ 2 , het lichaam in evenwicht. Maakte daarentegen de
resultante een grooteren hoek met de richting van G, zoodat
zij het steunvlak niet zou snijden, dan kon meu , volgens
hoofdstuk VIII g 7, deze resultante in evenwijdige richting
naar het punt D verplaatsen. Bij de verplaatsing zou eeu
koppel ontstaan, dat het lichaam zou doeu kantelen. Viel
de resultante binnen den hoek EZD, ging dus hare rich-
ting door het steunvlak, dan zou bij het overbreugen der
resultante iu evenwijdige richting naar de as van wenteling,
wel een koppel ontstaan, dat echter geen beweging kon