Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
elkaar kruisen, is het evenwicht onbestaanbaar onder de
werking eener enkele kracht.
§ 6. Onderstellen wy, dat eeu lichaam iu drie punten
A, B en C op een horizontaal vlak steunt. Zij Z het
zwaartepunt vau het lichaam en G het gewicht. Als de
richting der kracht G den ondersteuningsdriehoek iu eenig
punt D snydt, is het lichaam in evenwicht.
Men kan vooreerst de kracht G ontbinden in twee even-
wydige krachten G' en G", die tot aangrypingi>punteu de
uiteinden der lijn BE hebben. Verder kan G" weder ont-
bonden worden in de componenten G'" en G". De drie
krachten staan in de steunpunten loodrecht op het horizon-
tale vlak; zij veroorzaken even groote drukkingen in tegen-
gestelde richtingen, die met het gewicht G evenwicht
vormen. Lag het zwaartepunt niet verticaal boven den
ondersteuningsdriehoek, zoo zou het gewicht wel in drie
evenwijdige richtingen door de steunpunten ontbonden kun-
nen worden, maar een der componenten zou het lichaam
om een zijde van den driehoek ABC doen wentelen, op
dezelfde wijze als in het geval van figuur 4.
Hebben iu het algemeen twee willekeurige lichamen drie
aanrakingspunten, dan is, als het eene lichaam vast ge-
dacht wordt en het andere beweeglijk, voor het evenwicht