Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page

8
gezette verdubbeling lieeft de regelmatige gebroken lyn de
kromme liju tot grenswaarde; dan gaan de boog AB en
Fis. 3.

de koorde AB in elkander over, en de richting van deze
lijn wordt die van de raaklijn in A. Op het oogenblik,
dat het punt bij zijne beweging langs de kromme lijn in
.4 is gekomen, wordt dus de richting der beweging door
de raaklyn, die in aan de kromme lijn getrokken is,
bepaald.
De beweging van een lichaam is bekend, wanneer die
van al zgne punten gegeven is. Men onderscheidt twee
soorten van lichamen: vaste en veranderlijke; bij eerstge-
noemden verplaatsen zich de punten, waaruit het lichaam
bestaat, niet ten opzichte van elkaar, bij de tweede wel;
tot de laatste soort behooren de vloeistoffen en gassen.
Wanneer bij een vast lichaam de banen bekend zijn van
drie punten, die niet in eene rechte lijn liggen, kunnen
daaruit de banen van alle andere punten worden afgeleid.
Wanneer alle punten van een lichaam gelijke en even-
wijdige banen in denzelfden zin doorloopen, is in zulk een
geval de beweging bepaald, als men die van één punt kent.
Men zegt dan dat het lichaam eene verschuiving ondergaat.
Wanneer gedurende de beweging van* een vast lichaam
twee punten in rust blyven, blijven ook alle punten van
hunne verëénigingslijn in rust; anders toch zouden de punten