Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
kracht noodig zijn, om het in beweging te stellen, dan
wanneer het zich op een houten tafel bevindt; de wrgving
is geringer, het ijs is gladder dan het hout. Men kan zich
lichamen voorstellen, wier oppervlakken zoo glad zgn, dat
als zij langs een horizontaal vlak met elkaar in aanraking
zijn, de geringste horizontale kracht, die gemeten kan wor-
den, beweging veroorzaakt; verwaarloost men deze, dan
neemt men aan, dat er geene wrijving is, dat er alleen eene
loodrechte drukking bestaat.
Evenals de oppervlakken van twee bollen in het raak-
punt een gemeenschappelijk raakvlak hebben, hebben de
oppervlakkeu van twee willekeurige lichamen gemeenschap-
pelijke raakvlakken in de punten waar zij samenkomen. De
krachten , die op de lichamen werken, kunnen in de steun-
punten drukkingen veroorzaken, zoowel in richtingen lood-
recht op de raakvlakken als evenwydig met deze; laatst-
genoemden, die vau den aard der oppervlakken afhankelijk
zijn, de wrijvingskrachten, worden voorloopig verwaarloosd.
§ 4. Een lichaam, dat alleen aan de werking der
zwaartekracht onderworpen is, zg in een enkel punt in aan-
raking met een horizontaal vlak. Een kegelvormig lichaam
zij bv. met zijn top op zulk een vlak geplaatst.
Fig. 1.
Het lichaam is in evenwicht als het zwaartepunt Z ii