Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK X.
ALORMKKNK BKSCHOUWINGEN OVER HET EVENWICHT VAN LICHAMEN.
VERSCHILLENDE SCOUTEN VAN EVENWICHT.
§ 1. De eerste grondstelling der theorie van de krach-
ten was, dat een lichaam eene rechtlynige eenparige be-
weging heeft, of in rust blyft, zoo het niet aan de werking
van krachten onderworpen is. Indien er meerdere krachten
op een lichaam werken, kan het gebeuren, dat de veran-
dering in de beweging, die door eenigen veroorzaakt
wordt, door de anderen wordt opgeheven. Het lichaam ver-
keert dan in denzelfden toestand, alsof het niet g,an den
invloed van eenige kracht onderworpen ware. De krachten
houden elkaar in evenwicht, of m. a. w., het lichaam is in
evenwicht.
Om te onderzoeken of een lichaam onder de werking vau
gegeven krachten in den toestand van evenwicht is, behoeft
men deze slechts samen te stellen; als er geene resultante en
geen koppel ontstaat, is er evenwicht. Een lichaam is b.v. in
evenwicht onder den invloed van twee gelijke, tegengesteld
gerichte krachten, wier richtingen door hetzelfde punt gaan;
eveneens zoo er drie krachten op hetzelfde punt aangrepen,
waarvan de eene gelijk en tegengesteld is aan de resultante
van de beide anderen. In het algemeen, zoo er een stelsel
van krachten is, dat eene resultante heeft, kan men even-