Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
gezochte middelpunt formulen worden gevonden, die den-
zelfden vorm hebben als die, welke wij hebben afgeleid
voor het zwaartepunt van een aantal stoffelyke punten. In
plaats van de massa's der punten, hebben wij in die for-
mulen slechts de grootte der krachten, welke in de gege-
ven punten werken, over te brengen, en acht te geven op
de teekens der momenten.
Worden de krachten Ki, K^, K^ enz. genoemd, de coör-
dinaten harer aangrgpingspunten:
evenwydig aan de x-as: .«i, x^ enz.
» » » y-as: 1/1, y^, y^ »
» » » s-as: ?!, «3, 2:3 »
de resultante ^K, en de coördinaten van het middelpunt
der krachten X, Y, Z, dan worden deze laatste grootheden
bepaald door de formulen:
Y_ ^ Ka;
Y-
(5),
Z=:

^K
waarin het teeken dezelfde beteekenis heeft als in de ver-
gelijkingen 2 van hoofdstuk VII.
zoodat: 2 K.f = Ki -f- K3 x^ + K, enz.
2Ky=Kiyi Kj y^ -f- Kg y.^ enz.
Kê = Ki zi -f- K2 H- Kg enz.
Als al de evenwijdige krachten in een plat vlak liggen,
bv. in het vlak, dat loodrecht op de ,?;-as staat, kunnen
de coördinaten x-y, x^, x^ enz. harer aangrypingspunten allen
= O worden genomen, en dientengevolge verdwijnt ook X,
zoodat dan het middelpunt der evenwydige krachten in dat
vlak gelegen is. In plaats van drie vlakken kan men in dat
geval twee assen aannemen, die in het genoemde vlak liggen,
en ten opzichte van deze het middelpunt der krachten bepalen.