Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
van de gegeven kracliteu. Dit kan op volkomen dezelfde
wijze aangetoond worden als de stelling, dat de som der
momenten van twee uuissapunteu ten opzichte vau een vlak
Fig. 5.
A

gelijk is aan de som der massa's , vermenigvuldigd met den
afstand vau hot zwaartepunt tot dat vlak (zie hoofdstuk
VII § 2).
De stelling kan over een willekeurig stelsel van even-
wydige krachten worden uitgebreid, en men vindt dau
dat het moment der resultante van een aantal evenwijdige
krachten ten opzichte van een vlak, dat evenwijdig met
die krachten is, gelijk aan de algebraïsche som der mo-
menten van de krachten is.
Uit hetgeen omtrent twee evenwijdige krachten gezegd
is, volgt, dat het middelpunt van een aantal evenwijdige
krachten alleen afhangt van de grootte en de plaats der
aangrijpingspunten, maar niet van de richting der krachten.
Men kan daarom de plaats van het middelpunt vinden
ten opzichte van drie coördinaat-vlakken, door de krachten
achtereenvolgens als evenwijdig met een dezer vlakken te
beschouwen, en telkens de stelling der momenten toe te
passen. Men zal bevinden, dat voor de coördinaten van het