Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Wij zien hieruit, dat krachten, die op een vast
lichaam werken, eu iu een plat vlak liggen, in het alge-
meen eene resultante zullen hebben. Het moment dier
resultante ten opzichte van eeu willekeurig puut, dat in
hetzelfde platte vlak ligt, is gelijk aan de algebraïsche som
der momenten van de gegeven krachten met betrekking
tot dat punt.
Indien het punt, ten opzichte waarvan de momenten ge-
nomen worden, in de resultante ligt, is het moment van
deze resultante nul, en dus ook de som der momenten van
de gegeven krachten.
Wanneer de som der momenten van een willekeurig stel-
sel van krachten verdwijnt ten opzichte van drie punten,
welke in hetzelfde vlak met de krachten en niet in ééne
rechte lijn gelegen zijn, is er geene resultante, of m. a. w.
de krachten maken evenwicht met elkander; de drie puu-
ten kunnen natuurlijk niet in de richting van de resultante
liggen, en het moment van deze kan daarom alleen ver-
dwijnen met betrekking tot de drie punten, als zij zelve
nul is. Heeft de som der momenten ten opzichte van de
drie punten dezelfde waarde, dan kan het stelsel van
krachten ook niet door eene enkele kracht vervangen wor-
den. Uit de beteekenis van het moment eener kracht is het
duidelijk, dat het alleen ten opzichte van alle punten eener
Fig. 2.

J
iK'
lijn, die evenwijdig is aau de kracht, dezelfde waarde heeft,
üe som der momenten van de beide krachten eens