Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
het koppel zoodanig iu zijn vlak verschoven worden, dat
het aangrijpingspunt van eene zijner krachten met dat van
R samenvalt. Deze laatste kan dan met worden samen-
gesteld, waardoor eene resultante S ontstaat, wier richting
niet in hetzelfde vlak gelegen is met de kracht BK; zij
kruisen elkaar. Deze samenstelling kan op een willekeurig
aantal verschillende wijzen plaats hebben; want vooreerst
kan het koppel in het vlak PQ om het punt A gedraaid
worden, en in de tweede plaats kan men aan de kracht K
van dat koppel eene andere waarde geven, als men slechts
zoj-gt dat het moment even groot blijft.
Vereenigt men S met de punten A, B en K, dan
wordt een viervlak gevormd. De inhoud van het grondvlak
ABK is het halve moment van het koppel, dat wij door
— M voorstellen. De hoogte »SC van het viervlak is: /S^sin
Ji
SKC, of daar en L SKC—a, wordt SC =11 sin «.
De inhoud van het bedoelde viervlak zal dus wezen:
RM sin a...........(8).
Daar dit product onveranderd blijft, hoe ook het koppel
gewijzigd wordt, ziet men, dat als een koppel en eene
kracht op verschillende manieren tot een stelsel van twee
elkaar kruisende krachten worden samengesteld, het vier-
vlak , dat de lijnen, welke die kruisende krachten voor-
stellen, tot overstaande ribben heeft, in elk stelsel denzelfden
inhoud zal hebben.