Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
510
de krachten IK, KI elkander op. Voor het koppel {AB,
CD) is dus het koppel (F//, GE) in de plaats gekomen ,
en daarmede is de stelling bewezen.
Er volgt onmiddellijk uit deze stelling, dat twee koppels
met gelijke maar tegengesteld gerichte momenten in even-
wijdige vlakken, evenwicht met elkander maken; dat een
aantal koppels in evenwgdige vlakken gelegen, op dezelfde
manier kunnen samengesteld worden alsof zij in hetzelfde
vlak gelegen zijn, en dat dus ook in dit geval het
moment van het samengestelde koppel de algebraïsche som
is der gegeven momenten. De as van een koppel mag niet
alleen evenwijdig met hare richting willekeurig verplaatst
worden, maar het uiteinde mag in de richting van de as
Fig. 8.
verschoven worden. De lijnen AK en BK die gelijk en
evenwijdig zgn, kunnen als de as van hetzelfde koppel
worden beschouwd; de lijn CK als de as van een even groot
koppel, dat de tegengestelde richting heeft.
Voor de samenstelling van een aantal koppels in even-
wijdige vlakken, wordt nu de volgende regel gevonden:
de resultante van eenige evenwijdige assen is gelijk aan
hare algebraïsche som.
Wij zien, dat eene kracht en een koppel op dezelfde
wijze meetkundig worden voorgesteld. Het aangrijpingspunt
der as van een koppel (het punt waaruit het moment