Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
De beide koppels in figuur 4 hebben een positief moment;
wordt de arm CD in den stand BE gebracht, dan heften
de beide krachten, die in het punt B aangrijpen, elkander
op, en er ontstaat een nieuw koppel met de kracht K en
den arm ABCD, dat dus een moment heeft gelijk aan
de som der gegeven momenten.
Fig. 5.

y
K.
Indien echter de koppels, welker krachten K en wier
armen AB en CD zgn, een tegengesteld gericht moment
hebben, kan de arm CD in den stand BE worden gebracht
(zie figuur 5), de krachten in het punt B vernietigen
elkaar, en er ontstaat een koppel met een het verschil
der momenten van de gegeven koppels. Een willekeurig
aantal koppels met even groote krachten in een zelfde vlak,
geven gezamenlijk een koppel met de algebraïsche som der
gegeven momenten.
§ 4. Een koppel kan vervangen worden door een ander,
dat in hetzelfde vlak ligt, en een even groot moment in
dezelfde richting heeft.
K zij de kracht en EF de arm van het gegeven koppel (Zie
fig. 6). In twee willekeurige punten G en H trekke men lijnen
loodrecht op GIL Er ontstaat een parallelogram ABCD.