Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
pel met de krachten K", dat eeu even groot maar tegen-
gesteld gericht moment heeft.
§ 3. Twee koppels, die iu hetzelfde platte vlak gelegen
zijn, en een even grooten arm hebben, kunnen tot eeu
enkel koppel vereenigd worden. Men kan het eene koppel
zoodanig in zijn vlak verschoven denken, dat de arm AB
(zie fig. 3) langs den arm CD van het tweede koppel valt;
dan werken ook de krachten volgens dezelfde richtingen.
Indien de momenten, zooals in de figuur, gelijke rich-
tingen hebben, werken in de punten C en D de krachten
K -Ir L, die een uieuw koppel vormen; het moment is de
som van die der gegeven koppels. Waren daarentegen
de momenten tegengesteld gericht, dan zouden zij kunnen
worden samengesteld tot een koppel met een moment, ge-
lijk aan het verschil van die der oorspronkelijke koppels.
Een willekeurig aantal koppels in hetzelfde vlak met gelijke
armen, kunnen vereenigd worden tot een koppel, dat de
algebraïsche som van de gegeven momenten bevat.
Fig. 4.
K
A'
Twee koppels in hetzelfde vlak, die gelijke krachten
hebben, kunnen op dezelfde wgze worden samengesteld.