Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
1U3
beu gelijk gerichte of tegengestelde momenten , als zij, uit
een zelfde oogpunt beschouwd, eene draaiende beweging iu
denzelfden of iu tegengestelden zin veroorzaken.
Lijnen , die loodrecht staan op de vlakken, waarin kop-
pels werken, en wel in dat gedeelte der ruimte, waar men
de v/enteling in den zin der wijzers van een uurwerk ziet,
en wier lengten evenredig zijn met de momenten der kop-
pels, noemt men hunne assen.
§ 2. Een koppel, dat op een vast lichaam werkt, kan
in zijn vlak willekeurig verschoven worden, zonder dat
daardoor zijn invloed op de beweging van het lichaam ver-
andert. De beide krachten K in figuur 2 vormen een
koppel. In twee punten E qh F van het lichaam, wier
afstand gelijk aan den arm van dat koppel is, brengen
Fig. 2.
wij vier krachten aan, die allen even groot zijn als K.
Zij maken twee aan twee evenwicht, en zullen dus geza-
menlijk geen invloed op den bewegingstoestand van het
lichaam hebben. De kracht K", die tot aangrijpingspunt E