Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK VUL
§ 1. Eene der belangrijkste vraagstukken der Meclianica
is, om de beweging te bepalen, die een lichaam aanneemt,
onder de werking van een gegeven stelsel van krachten.
Wij hebben gezien, hoe de resultante gevonden wordt van
een willekeurig aantal krachten, die in hetzelfde punt van
het lichaam aangrijpen. Dezelfde beschouwing geldt voor
krachten, die op een vast lichaam werken , en wier rich-
tingen door één punt gaan. Men mag nl. het aangrijpings-
punt in de richting eener kracht willekeurig aannemen. Men
beschouwt de punten van een vast lichaam zoodanig met
elkaar verbonden, dat zij op onderling gelijke afstanden
blijven. Daarom moeten al de punten van zulk een lichaam,
die in een zelfde rechte lijn liggen, door eene kracht, die
in de richting der lijn werkt, dezelfde versnelling verkrijgen,
op welk punt de kracht ook aangrijpe. Snijden dus de rich-
tingen der krachten elkander in hetzelfde punt eens lichaams,
dan mag dit snijpunt als het gemeenschappelijk aangrijpings-
punt worden aangenomen. Ook als de richtingen der krachten
niet door één punt gaan, kan men altijd, zooals bewezen
zal worden, hetzij ééne, hetzij twee elkaar kruisende krachten
vinden, die voor het gegeven stelsel in de plaats kunnen
gesteld worden. Daardoor wordt het onderzoek naar de be-
weging van het lichaam aanmerkelijk vereenvoudigd.
1