Boekgegevens
Titel: Opgaven ter berekening uit het hoofd voor de leerlingen der lagere school: behoorende bij de Handleiding voor het rekenonderwijs
Deel: Eerste stukje
Auteur: Meurs, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6506
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201430
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven ter berekening uit het hoofd voor de leerlingen der lagere school: behoorende bij de Handleiding voor het rekenonderwijs
Vorige scanScanned page
Bij de Uitgevers dezes zijn mede te heJcomen:
A. Aarseii, Hoofd cn Uart. Lesjes met ëéi)lcllergropigc woorden.
Ecu boekje voor de ia.igslc klasse..........• • . / 0,07 5.
1». .7. Andriessen, Leerboek voor dc geschiedenis van ons Vader-
land. 19li biz........................f 0,55.
n. noUKor, Handleiding bij hel rekenen uit hel hoofd in dc hoogste
klasse der lagere scholen...................f 0/20.
Eionilcrfl roosocfeniiiflon, ontleend uit dc kimlerwereld, 't dagelijksch
leven, de geschiedenis cn dc natuur. Tweede Druk. llli blz. / 0,50.
nc Kindcrhring, een Leesboekje voor jonge kinderen. Vijfde
Druk............................./■ 0,175.
T. I4nnivcrft, Voornaamste gobcurtenissen cn Merlwaanligc IVrso-
nen uit dc Algenfïeene Geschiedenis. Een leesboek voor meerge-
vorderde leerlingen. Zevende, aanmerkelijk verhel er de cn vermeer^
derde Druk.......................*.../* O,GO.
T. ümiivcr», ^Geschiedenis des Vaderlands tol op onze tijJen, ten
behoeve van meergevorderde leerlingen ingericht. Zestiende^ anii'
vierkelijk verbeterde cn vermeerderdo Druk. .........f 0,55.
II. Kroosc Hamaker, Leesboekje voor corslbeginnomlc leerlingen,
welke volgens do leerwijze van den Heer J. Phinsen ondcnve/.en
worden. Ingericht volgens dc Woordenlijst van Dr. M. de Vries
cn Dr. L. A. te Winkel.
Eerste Stukje. Ttvee en vcertigsie Drvk........f 0,065.
Tweede » Acht en veertigste Druk. .......» 0,07 5.
Derde » Twee en veertigste Druk........» 0,07 5.
Vieide » Negen en deitigste Druk........» 0,10.
Vijfde » Twintigste Druk............• 0,15.
Zesde > Dertiende Druk.............» 0,15.
Zevende » Zesde Druk...............»0,175.
Achlsle » Tiende Druk.............. 0.'20.
i.ccsl)oek voor de Jctigd, in voorbeelden, ter opwekking van deugd
cn goede zeden. Vijfde Druk................f O,'20.
i.ecsboekjc voor lieve Kleinen, 2 Stukjes. Vierde Druk. . . f 0,20.
.1. sclicffelaar Klots Gedichtjes voor Kinderen. Derde Druk. f 0,27^.
voi'telUnucii voor zoete Kinderen................f 0,\0.
van (Ier aangename en leerrijke Verhalen. Vijfde Druk. f 0,25.
A. vos, Een Ilollandschc Jongen. Een Leesboekje voor de Volks-
school ............................/• 0,125.
c. .ï. vos, A2., Handleiding bij het onderwijs in de Aardiijks-
kiinde............................../ 0,05.
€1. J?. vos, Xi.f Inleiding tot dc Aardrijkskunde...... f 0,20.