Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
Oppervlalcto en inlioml van den Bol.
386. Een halven cirkel van 7 cM middellijn laat men
omwentelen. Hoe groot is de oppervlakte van den bol, die
daardoor ontstaat 1
387. En zoo de middellijn twee maal zoo groot wordt,
hoeveel maal wordt dan de oppervlakte grooter ?
388. Hoeveel verschilt de oppervlakte van een bol van
1 dM middellijn met die van een cirkel, welke 2 dM mid-
dellijn heeft?
389. Toon dan aan, waarom de oppervlakte van een bol
altijd gelijk is aan die van een cirkel , waarvan de middel-
lijn tweemaal zoo groot is als die des bols.
390. Hoeveel maal is de oppervlakte van een cirkel van
2,5 dM middellijn begrepen op de oppervlakte van een bol,
die even groote middellijn heeft?
* 391. Toon dan zonder berekening aan , dat de oppervlakte
van een bol altijd gelijk is aan viermaal de oppervlakte van
een grooten cirkel des bols.
392. Een bal op een toren heeft 5,6 dM middellijn; men
wil dien laten vergulden; hoeveel zal dit kosten, als men
50 cents per dM^ rekent?
393. De oppervlakte van een bol bedraagt 55,44 dM^.
Hoe groot is de straal van dien bol ?
394. De omtrek der aarde bedraagt 5400 geographische
mijlen. Hoe groot is dan de oppervlakte van den aardbol,
zoo men dien als een zuiveren bol beschouwt ?
395. De stof van een hollen ijzeren kogel, die 14 cM
middellijn heeft, is 3 cM dik ; hoe groot is het buiten- en
hoe groot het binnenvlak daarvan ?
396. Hoe groot is de oppervlakte van een halven bol,
waarvan de straal 10,5 cM is?
397. Indien men den voorgaanden halven bol nog in 4
gelijke deelen verdeelt, hoe groot zal dan de oppervlakte
van elk stuk zijn ?
398. Men wil twee even groote bollen hebben , die te zamen