Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(vlak gaat, hoe groot is dan de oppervlakte van elke helft?
* 365. Hoe groot zal wel de oppervlakte wezen van den
kegel, die er noodig is, om van den voorgaanden afgeknotten
kegel een geheelen te maken ?
366. Van een kegel is de diameter van het grondvlak
2,8 dM en de loodrechte hoogte 7,5 dM. Men vraagt daar-
van den inhoud.
367. Hoeveel bedraagt de inhoud van een kegel, waarvan
de hoogte anderhalven meter is en die aan den voet een
omtrek van 5 M heeft ?
.368. Indien de straal van een kegel 14 cM en de schuine
hoogte 0,5 M is, hoeveel inhoud heeft dan die kegel?
369. Bereken den inhoud van een kegel, waarvan de
schuine hoogte 17 en de loodrechte hoogte 15 cM is.
370. Hoe zwaar weegt een stuk lood, dat de gedaante
heeft van een kegel, die 12 cM hoog is en waarvan het
grondvlak Sy^ cM middellijn heeft, als het soortelijk ge-
wicht 11,3 is?
371. Van een afgeknotten kegel is het bovenvlak 64 cM'^
en het grondvlak 1 dM" groot, terwijl de hoogte 1,5 dM is.
Men vraagt daarvan den inhoud.
372. Bereken ook den inhoud van een afgeknotten kegel,
die 10,5 dM hoog is en waarvan de diameter van het grond-
vlak 7 dM en die van het bovenvlak 5 dM bedraagt.
373. Een emmer is van boven 2,8 dM en aan den bodem
2,1 dM wijd. Hoeveel water kan hij bevatten, als hij
3,6 dM diep is?
374. In eene karnton, waarvan de bodem een diameter
van 1,26 M heeft, staatjjde melk tot eene hoogte van 9 dM,
terwijl de diameter van het bovenvlak der melk 84 cM be-
draagt. Hoeveel liter melk is er in ?
375. Hoe zwaar zal de melk wezen , die een emmer kan
bevatten, welke 42 cM diep en van boven 35 cM wijd is»
terwijl de bodem 28 cM middellyn heeft, als het soortelijk
gewicht van zuivere melk 1,03 is?