Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
342. Kunt gij ook de langste lijn berekenen, welke men in
dien kegel van het bovenvlak naar het grondvlak kan trekken?
* 343. Indien het rechthoekig trapezium eens om de
langste der evenwijdige zijden wentelde, door hoeveel vlakken
zou dan het komende lichaam begrensd zijn ? In welke twee
andere omwentelings-Uchamen zou men het kunnen verdeelen ?
344. Van een rechthoekigen driehoek zijn de rechthoeks-
zijden 6 en 8 dM lang. Welk verschil merkt gij op tus-
schen de twee kegels, die ontstaan, als men dezen driehoek
beurtelings om eene rechthoekszijde laat wentelen ?
* 345. Maar als die driehoek eens om zijne schuine zijde
wentelde, welk lichaam zou dan ontstaan ? In welke lichamen
zou men het kunnen verdeelen ?
* 346. Zoudt gij ook den omtrek kunnen berekenen, dien
het hoekpunt van den rechten hoek bij de omwenteling
maakt ? Hoe groot is die wel ?
347. Teeken het net van de kegels die ontstaan, als laatst-
genoemde rechthoekige driehoek om zijne rechthoekszijden
wentelt.
* 348. Beproef nu ook de figuur en het net te teekenen
van het lichaam, dat men bekomt, als die driehoek om zijne
schuine zijde wentelt.
* 349. Wat moet gij eerst uitrekenen, alvorens gij het netwerk
van den afgeknotten kegel kunt teekenen, die door de omwente-
ling van het rechthoekig trapezium (zie opgave 341) ontstaan is?
350. Beproef nu dat netwerk te teekenen.
351. Hoe zoudt gij het aanleggen, om de oppervlakte van
het gebogen zijvlak van zulk een kegel te berekenen? Zoudt
gij dit nog op eene andere manier kunnen ?
* 352. Een gelijkbeenige driehoek, waarvan de basis 1 dM
en de opstaande zijden 13 cM lang zijn, wentelt om zijne
basis. Welk lichaam ontstaat daardoor ? Door hoeveel vlakken
is het ingesloten ? In hoeveel en welke deelen kan het ver-
deeld worden?
* 353. Hoe groot is de weg, welken de tophoek bij de
omwenteling doorloopt ?