Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
t.
i
280. Door hoeveel eu door welke vlakken wordt een
rechte, en door welke een scheeve cilinder begrensd?
281. Een rechthoek, die 8 dM lang en 3 dM breed is,
wentelt om zijne langste zijde; teeken nu den cilinder, die
daardoor ontstaat.
282. Hoe lang zou wel de langste lijn wezen, die men
in dezen ciUnder kan trekken ?
283. Zoo de rechthoek om zijne kortste zijde rondwentelde,
hoe lang zou dan de langste lijn wezen 1
284. Een rechthoek , waarvan de zijden 3,5 en 10,5 cM
lang zijn, wentelt om zijne langste zijde. Men vraagt de
figuur en het net van den cilinder, die ontstaan is.
285. Men vraagt hetzelfile van den cilinder, die ontstaat,
als die rechthoek om zijne kortste zijde rondwentelt.
286. Hoe worden de ovalen beschouwd, om daarvan de
oppervlakte te berekenen ?
287. Teeken zoo volkomen mogelijk een ovaal, waarvan
de groote as (d. w. z. de lengte) 16 cM en de kleine as
(d. i. de breedte) 12 cM lang is.
288. Bereken nu van dat ovaal de oppervlakte.
289. Teeken nu een zuiver ovaal, waarvan de assen 10
en 5 cM lang zijn.
NB. Indien de assen AB (fig. 165) en
CD elkander iu M reehthoekig middendoor
deelen, dan zet men van nit C met de
halve lange as Aïl op de lange as AB de
punten E en F uit, zoodat CE = CF =
AM = de halve lange as is. In C, E en
F plaatst men pinnetjes (b. v. spelden) en spant daarom een koordje.
Na het pinnetje C weggenomen te hebben, trekt men met dat koordje,
dat door E en F wordt tegengehouden, het ovaal, dat juist door de
uiteinden der assen zal gaan.
290. Hoe groot is de oppervlakte van het geteekend ovaal?
* 291. Welke verhouding bestaat er bij den scheeven cilin-
der altijd tusschen de lengte des cilinders en den perpendi-
culairen afstand der beide eindvlakken?
* 292. In een scheeven cilinder zijn de assen van het langrond
Fig. 165.