Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
251. Van eene regelmatige vierzijdige piramide zijn alle
ribben even groot. Men vraagt de grootte der vlakke hoeken.
253. Als van deze piramide elke ribbe 8 cM lang is,
dan vraagt men daarvan het netwerk.
253. Teeken het net van eene regelmatige zeszijdige pira-
mide, waarvan elke hoiizontale ribbe 5 cM en elke opstaande
ribbe 18 cM lang is. — Hoe berekent gij de langste diago-
naal in het grondvlak ?
254. De spits van een toren is eene regelmatige zeszijdige
piramide. Hoe hoog is die spits, als de opstaande ribben
25 M en de horizontale ribben 7 M lang zijn ?
255. Beproef nu het net eener regelmatige zeszijdige pira-
mide te teekenen , waarvan alle ribben 1 dM lang ziju , en
tracht daaruit de piramide samen te stellen. — Welke moei-
lijkheid vindt ge daarin, en wat besluit ge daaruit?
Inlxoua eu oppei-vlalcte der piramiileii.
256. Van eene regelmatige vierzijdige piramide is elke
(ribbe van het grondvlak 1,8 dM, en de afstand van den
top tot het midden des grondsvlaks 2,5 dM. Men vraagt
; daarvan den inhoud.
257. Bereken de oppervlakte van een regelmatige vier-
ijdige piramide, als de opstaande ribben 2,5 dM en de ho-
izontale ribben 14 cM iang zijn.
258. Van eene rechthoekige driezijdige piramide is het
grondvlak een rechthoekige driehoek , waarvan de rechthoeks-
ijden 16 en 18 cM lang zijn. Hoeveel inhoud heeft die
jiramide, als de loodrechte ribbe 35 cM is?
259. Van eene regelmatige vierzijdige piramide is de opper-
lakte 184 dM^. Hoe lang is eene opstaande ribbe, als elke
loiizontale ribbe 8 d]M lang is?
260. Het grondvlak van eene piramide is een quadraat,
irelks diagonalen elk 12 dM lang zijn. Hoe groot is de
nhoud van die piramide, als de hoogte 16 dM is?