Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
inhoud heeft, als het grondvlak een rechthoek is van 17 dM
lengte en 6 dM breedte.
222. Wat is de inhoud van een rechthoekig vierzijdig
prisma, dat 4 M hoog is, als het grondvlak een rechthoekig
trapezium is, waarvan de evenwijdige zijden 5 en 9 dM lang
zijn en dat 7% breedte heeft?
223. Zoudt gij daarvan ook de oppervlakte kunnen be-
rekenen ?
224. Hoe groot is de inhoud en de oppervlakte van een
regelmatig zeszijdig prisma, als elke horizontale ribbe 1 dM
en elke verticale ribbe 4 dM is?
225. De inhoud van een prisma is 5,76 dM'', terwijl de
hoogte 2,4 dM bedraagt. Hoe lang zijn de ribben van het
grondvlak, als dit een rechthoekige driehoek is, waarvan
eene rechthoekszijde 1,6 dM lang is?— Bereken ook de
oppervlakte van het prisma.
§ 16.
Over de Piraatiideii.
226. Geef eene goede be.paling van eene piramide.
227. verschilt eene piramide van een prisma en
Waarin komen zij met elkander overeen ?
238. Welk is het grootst mogelijk getal opstaande ribben,
die loodrecht op het grondvlak kunnen staan ?
229. Geef duidelijk op, aan hoeveel en aan welke voor-
waarden er voldaan moet worden, om eene regelmatige pira-
mide te Verkrijgen.
230. Wat verstaat men door de hoogte van eene piramide?
Zeg door welke twee punten bij eene regelmatige piramide
deze hoogte-lijn gaan moet.
231. Wat verstaat men door de schuine hoogte van eene
regelmatige piramide, en d.jor welke twee punten kan nu de
hoogte-lijn gaan ?
232. Geef van eene regelmatige vierzijdige piramide op;