Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
211. Welke is do waarde van dat staafje, zoader het
verguldsel, als de cM^ '/g gulden kost?
212. Een koelbak in eene brouwerij is 4 M lang, 3,5 M
breed en 2,5 dM diep. Hoeveel HL bier is er in, als hij
tot 5 cM onder den rand gevuld is ?
213. Een kubus en een parallelepipedum hebben ieder
216 cM-i oppervlakte; welk dezer lichamen heeft den grcotsten
inhoud, en hoeveel bedraagt het verschil, als het parallele-
pipedum 10 cM lang en 3 cM dik is ?
214. De verticale ribben van een regelmatig vierzijdig
prisma zijn 2 '/j maal zoo lang als de horizontale. Hoe hoog
is dat prisma, als het 4,32 dM' inhoud heeft?
215. Van een rechthoekig prisma is het grondvlak een
rechthoek, waarvan de lengte en breedte tot elkander in
reden staan als 3 : 2 , terwijl de hoogte tweemaal zoo groot
is als de lengte. Men vraagt de drie afmetingen van dit
prisma, als de inhoud 4,5 dM-' is?
216. Van een rechthoekig driezijdig prisma is het grond-
vlak een rechthoekige driehoek, waarvan de schuine zijde
17 cM en eene rechthoekszijde 8 cM lang is. Men vraagt
de oppervlakte van dat prisma, als eene opstaande ribbe
40 cM is ?
217. Bereken nu ook den inhoud van dat prisma.
218. Van een regelmatig driezijdig prisma zijn de hori-
zontale ribben 8 dM en de verticale ribben 12 dM lang.
Bereken daarvan de oppervlakte en den inhoud.
219. Een scheefhoekig prisma heeft tot grondvlak een
quadraat, waarvan de diagonalen 16 dM lang zijn. Hoe
groot is van dat prisma de inhoud, als de verticale hoogte
2 M is?
220. Hoeveel oppervlakte en inhoud heeft een rechthoekig
driehoekig prisma van 3 M hoogte, als het grondvlak een
gelijkbeenige driehoek is, waarvan de basis 5 dM en de
opstaande zijden 6 dM zijn ?
221. Bereken de hoogte van een prisma, dat 2448 dM'