Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Men vraagt hoelang iemand zou coodig hebben om — als
dit mogelijk was — van den omtrek naar het middelpunt te
gaan, zoo hij dagelijks 10'/^ uur gaat en elk uur 5% KM
vordert ?
48. De aarde wentelt in 24 uren om hare as. Hoeveel
wegs leggen de bewoners onder den evenaar dan in eene
seconde af?
49. De afstand van de maan tot de aarde wordt gerekend
op 51800 Duitsche mijlen, en zij volbrengt eene omwentehng
om de aarde in 27'/j dag. Hoeveel vordert zij nu per se-
conde? 15 Duitsche mijl = 20 uur gaans.
50. Aan een paal is 1,2 M boven den grond een touw
bevestigd van .3,7 M lang. Als men aan 't einde van dat
touw een stok bindt en het touw door het binden zooveel
korter wordt, als de stok het langer maakt, hoe groot is
dan de cirkelomtrek , dien men daarmede beschrijven kan ?
* 51. Op de middellijn AB van een cirkel valt uit een
punt C van den omtrek eene loodlijn CD, zoodanig dat AD
= 18 mM en BD = 8 mM is. Teeken de figuur en be-
antwoord de volgende vragen :
* a. Hoe lang is de loodlijn CD ?
* lt>. Hoe vindt gij dit door eene evenredigheid ? (Trek
AC en BC, en beschouw den A ABC.)
* c. Als de loodlijn CD eens 9 dM lang was en van
de middellijn een stuk AD = 13'/2 dM afsneed,
hoe lang zou dan het andere stuk BD zijn ?
52. In eene ton , die binnenwerks 6,6 M omtrek heeft en
2 M diep is, heeft men overdwars van boven naar beneden
een stok geplaatst. Hoe lang zal die zijn, als hij juist boven
aan den rand reikt ?
53. Een paard heeft gedurende een half uur een renperk
rondgeloopen , dat 35 M middellijn heeft. Hoeveel maal is
het rond geweest, als het 2,2 M per seconde vordert?
54. Op eene ton, die 21/4 M omtrek heeft, ligt een deksel,
dat rondom 1 y^ cM oversteekt. Hoe groot is de omtrek van
van dat deksel?